Facebook Twitter

Veerse Meer

<< >>

Het Veerse Meer is een brakwatermeer dat is ontstaan door afdamming van het Veerse Gat in het kader van de Deltawerken. Het Veerse Meer oefent een grote aantrekkingskracht uit op watersporters en toeristen!

Het Veerse meer ligt ten zuiden van het eiland Noord-Beveland, en ten noorden van Walcheren en Zuid-Beveland. In het westen is het van de Noordzee afgesloten door de Veerse Gatdam die in 1961 werd gesloten. In het oosten is het van de Oosterschelde afgesloten door de Zandkreekdam die op 3 mei 1960 werd gesloten.

Watersportparadijs Veerse Meer

Het Veerse Meer is 22 kilometer lang. De breedte varieert van 150 tot 1.500 meter; de totale oeverlengte bedraagt 55 kilometer. De diepte van het meer varieert fors en bedraagt maximaal 25 meter, met een gemiddelde van 5 meter. Het waterpeil wordt in de zomer hoog gehouden en in de winter laag. De totale wateroppervlakte bij NAP bedraagt 2.030 hectare.

Het water is brak, met een variërend zoutgehalte. Door de afsluiting werd het brakke Veerse Meer met de jaren steeds zoeter. In 2004 is er een doorlaat aangebracht in de Zandkreekdam, zodat het meer weer van vers zout water wordt voorzien uit de Oosterschelde. Hierdoor nam het zoutgehalte weer toe en verbeterde de waterkwaliteit aanzienlijk. Er is sindsdien ook weer een getij van ongeveer 10 centimeter ontstaan.

Het meer is een aantrekkelijke watersportplaats voor (wind-) surfers, zwemmers, zeilers, vissers, en duikers. Er is ook gelegenheid voor waterskiën via een kabelskibaan, direct in het meer voor het camperpark, en er is een kanohaven bij De Piet, aan de zuidzijde van het meer. Rond het meer bevinden zich 3.500 ligplaatsen voor plezierjachten. Er zijn enkele duikstekken, onder andere ten noorden van Wolphaartsdijk en aan de westkant van Veere. Jaarlijks worden in het meer circa twaalfduizend forellen uitgezet, waarvan de helft regenboogforellen en de andere helft beekforellen.

Rond het Veerse Meer is een prachtige en bewegwijzerde ANWB-fietsroute uitgezet van bijna 60 km.

Eilanden en zandplaten in het Veerse Meer

In het Veerse Meer lagen ooit al een aantal eilandjes en bestaande zandplaten werden later opgehoogd. Daardoor telt het meer nu 17 eilanden. Vijf hiervan zijn exclusief gereserveerd voor de natuur. Het zijn broedgebieden voor vogels, zoals de zilverreiger en de lepelaar.

Twaalf eilanden zijn toegankelijk. Deze hebben aanlegsteigers voor bootjes. Geen wonder dat dit een populair recreatiegebied is bij watersporters.